Projektbeskrivning - lång

ATT PINKA REVIR!

Det avgränsade nya konstprojektet 'Att pinka revir' fokuserar på hur en inflyttad kvinnlig konstnär utan lokala rötter kan ta plats på en ny ort och skapa en konstnärlig mötesplats där invånarna känner sig välkomna 'som hemma' men gästar projektet med respekt. Hur kan en inta en plats, skapa tillsammans, där det inte ens går att uträtta sina mest akuta behov?

Genom ett antal konsthappenings och workshops pinka ett nödvändigt revir kring det blivande publika konstcentrat 'LOKSTALLET fire and heART' i Hammerdal tillsammans med inbjudna gäster, bybor och tillrest allmänhet.

Reviret skapas bildligt, bokstavligt, konstnärligt, faktiskt, byagemensamt och bestående.

BAKGRUND

Undertecknad arbetar på olika sätt sedan en handfull år med ett större projekt kring att skapa ett öppet konstskaparcentrum i byn Hammerdal i ett vackert gammalt och förfallande lokstall. Den större satsningen kallad 'LOKSTALLET fire and heART' går något långsammare framåt än planerat på grund av personliga omständigheter, men tar små steg år för år.

Det är viktigt att påpeka att detta lilla projekt är ett avgränsat och tydligt konstprojekt i egen rätt, som kommer att drivas på lokstallets tomtyta, men som INTE är tidigare påbörjat eller uttalat.

Däremot kommer detta konstprojekt troligen att främja det större projektet i sin mopsiga framtoning, skapa insikt om platsen som framtida konstnärs- och konstskaparplats. I dagsläget visar många bybor ingen hänsyn till tomten så som privat mark. Under vintern har läget i någon mån förvärrats.

IDÉ/SYFTE/MÅLSÄTTNING

Tanken är att under sommaren 2019 vistas på lokstallets tomtyta - den blivande öppna skulpturparken - och där erbjuda ett flertal konsthappenings och workshops för och tillsammans med allmänheten.

Alla dessa deltagarbaserade workshops ska ha ett gemensamt tema: reviret och tanken på att för att kunna vistas på en plats måste även kvinnor kunna kissa. Ett revir är en plats som på olika sätt pinkas in - och det behöver fungera för alla. Här behövs akut ett enkelt utedass och en förståelse för gräns. En insikt i byn kring tanken med en öppen men respekterad tomtgräns.

Konstprojektet 'Att pinka revir' skapas bildligt, bokstavligt, konstnärligt, faktiskt, byagemensamt och bestående.

Målsättningen är att arbeta konstnärligt kring temat 'revir' och att skapa ett positivt öppet men tydligt konstnärligt revir så att avgränsningarna för vistelse/konstskapande/avsikter för tomten Hammerdal 5:8 blir tydlig för både bybor och förbipasserande.

TIDSPLAN OCH GENOMFÖRANDE

Omgående vid beviljande av denna plan: information och allmän inbjudan i alla kanaler: affischer, FB, radio och andra medier som vill berätta

Slutet av maj: snickeri och installation av Ecoteco utedass (eller bättre handikappanpassat alternativ).

Början av juni: Öppet gästföredrag om pilen som växande skulptur och om reviret som företeelse. Information om projektet. Plantage av avgränsande pilhäck längs norra tomtgränsen och högtidlig invigning av utedasset. (Gärna republikens president om någon om han skulle ha vägarna förbi. Annars får vi nöja oss med att hänga upp hans fotografi på väggen.)

Mitten av juni: en öppen workshop med skyltplantage med tankar och ordspråk om 'Att pinka revir'.

Slutet av juni: ett antal utomhusworkshops där vi skapar varsin klinkersplatta till utedasset i lera (Dessa sinterbränns under juli.)

Joelmarknaden 10-18 augusti: Dags för hela byn att titta förbi och känna in det nya revirets villkor. Antagligen stort behov av människor som behöver låna ett utedass. En workshop på temat revir hålls genom öppen prova-på-workshop i enklaste staketsmide. Utomhusässjan syresätts av cykeltrampande kompis.

Konstens vecka, 30/9 - 6/10: Sammanfattning av konstprojektet genom utställning av reviret på nätet.

Vid brittsommar och intresse från allmänheten: mysigt öppet avslutningsknytkalas på plats inom nya konstreviret! /ÅMH

OBS: Ovanstående projektplan är preliminär och kan komma att ändras något då inte hela den ansökta summan beviljades.