Och Ahad sa; vi sätter oss på golvet

وقال الاحد. نحن نجلس على الأرض -

affisch.jpg