Projektbeskrivning - kort

Det avgränsade nya konstprojektet 'Att pinka revir' fokuserar på hur en inflyttad kvinnlig konstnär utan lokala rötter kan ta plats på en ny ort och skapa en konstnärlig mötesplats där invånarna känner sig välkomna 'som hemma' men gästar projektet med respekt. Hur kan en inta en plats där det inte ens som kvinna går att kissa?

Genom ett antal konsthappenings och workshops pinka ett nödvändigt revir kring det blivande publika konstcentrat LOKSTALLET fire and heART i Hammerdal tillsammans med inbjudna gäster och bybor.

Reviret skapas bildligt, bokstavligt, konstnärligt, faktiskt, byagemensamt och bestående. /ÅMH