Titel:F [phi:] of horsepower

Plats: Bortre halvan av oslagna lägdan i Espnäs, Lockne.

Kort info: Konstverket ger besökaren möjlighet att uppleva det gyllene snittet – F – genom att vandra på dess stigar och stanna till på/vila i dess skärningspunkter. Verket krävde – är besjälat av – och ger tillbaka hästkrafter.